สื่อและใบความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์

เทคนิคการสร้างแก้วไวน์และขวดไวน์

👈👈คลิกที่วิดีโอเพื่อรับชมวิธีการสร้างขวดไวน์

👈👈คลิกที่วิดีโอเพื่อรับชมวิธีการสร้างกระป๋องน้ำอัดลม